Hartelijk dank voor uw interesse !
 

HOMEAPPARTEMENTRESIDENTIEOMGEVINGLIGGINGRESERVATIEVOORWAARDENCONTACT

: :     H  U  U  R  V  O  O  R  W  A  A  R  D  E  N    : :

 • Een huurperiode loopt van zaterdag 13 uur (aankomst ) tot  zaterdag 11 uur (vertrek).
 • Tijdens de vakantie periode ( juli - augustus) is de huurperiode van zondag 13 uur tot zondag 11 uur ( om de zaterdag files te vermijden).
 • Indien de planning het toelaat is het ook mogelijk te huren:
  -       van woensdag 13 uur tot 11 dagen later, zondag 11 uur
  -       van zondag 13 uur tot 10 dagen later, woensdag 11 uur.

 • Tijdens de Paas- en herfst vakantie is er een meerprijs van 25 %
 • De reservatie van de periode is definitief zodra de huurovereenkomst
  ondertekend is door beide partijen en het voorschot van 25 % betaald is.
 • Het saldo wordt betaald ten laatste 45 dagen vr aanvang van de huurperiode. De huurder mag in geval van annulatie (ziekte, sterfgeval) zelf een andere huurder zoeken. In elk geval moet de huurder de volledige huursom betalen .                  Hij kan natuurlijk ook persoonlijk een annulatieverzekering afsluiten.
 • De sleutel(s) van het appartement wordt u bezorgd ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode.
 • In de huurprijs zijn alle kosten inbegrepen (elektriciteit, water, zwembad, lokale belastingen). De woning is door de eigenaar verzekerd tegen brand, waterschade, blikseminslag en inbraak en diefstal van de inboedel.  
 • Huisdieren worden niet toegelaten, uitgezonderd bij toestemming van de eigenaar.
 • Het appartement mag niet worden doorverhuurd, uitgezonderd bij annulatie.
  De maximum bezetting van het appartement type A is 4 personen en bij type B,C en D : 6 personen.
 • De verhuurder ( eigenaar) is verplicht om de overeenkomst na te leven. Indien de verhuurder ( eigenaar) het juiste verblijf niet kan afleveren is hij verplicht om een gelijkwaardig verblijf voor te stellen of de huursom + 25%  terug te storten.
 • De huurder zal het gehuurde goed gebruiken zoals het een goede huisvader betaamd. Hij is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode.
 • De huurder dient zich tevens te schikken naar het intern reglement (i.v.m. lawaai, zwembad, huisvuil, barbecue,fietsenberging ...).
 • De huurder is verplicht om na afloop van de huurtermijn het appartement met de daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. De te volgen richtlijnen voor een perfect onderhoud is ter plaatse in een map beschreven. Bij het niet naleven van de richtlijnen wordt een vergoeding van 40 aangerekend en doorgestort naar de volgende huurder voor het ongemak.
 • Voor de huurders die de de eindschoonmaak wensen over te laten aan derden kunnen dit in de huurovereenkomst aanvragen. De prijs voor de schoonmaak op zaterdag en zondag is 40 euro. Dit is zeker aan te raden voor huurders die vroeg in de ochtend willen vertrekken naar huis.
 • In het appartement is er een 'gastenboek' aanwezig. Daarin moet de huurder bij z'n aankomst de toestand van het appartement (schoonmaak, defecten, ...) evalueren. Bij flagrante tekortkomingen van de vorige huurders moet men ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen. Gelieve eventueel digitale foto's als bewijsmateriaal te maken.
 • Bij het verlaten van het appartement ( om 11h ) is er normaal een controle voorzien door een bevriende buur (indien aanwezig). Vroeger vertrekken is mogelijk zodat de controle dan wel later gebeurd.  
 • Kleine herstellingen worden indien mogelijk zelf gedaan. Voor grote herstellingen gelieve ons te verwittigen zodat we een hersteller ter plaatse kunnen sturen. Alle kosten worden uiteraard door de eigenaar terugbetaald, uitgezonderd de kosten die door de huurder zelf veroorzaakt zijn.
 • De huurder stemt er mee in dat kosten voortvloeiend uit nalatigheid aan deze ter betaling zal worden voorgelegd.
 • Voor nieuwe huurders wordt er een waarborg van 150 gevraagd.
 • In geval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst kan de benadeelde partij de bemiddeling inroepen van een onafhankelijke deskundige. Wanneer die bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt kan het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Intern reglement Green Village

Reglement voor zwembad gebruik

Residentie 'Green Village'

Rik Spiessens ( administrator-webmaster)
R. Vansteenbruggestraat 99 - 8790 Waregem
Tel.: 056/60.43.39 - E-Mail: rspiessens@gmail.com.be